ŠTA SU IMPLANTI?

Date: 01. Sep.

Implantat je posebno izrađen titanijumski šraf koji se hirurškim postupkom ugrađuje u  kost gornje ili donje vilice. Zadatak mu je da zameni  koren prirodnog zuba koji nedostaje. Titanijum je biokompatibilan materjal koji telo prihvata kao da je vlastito. Ova osobina implantata omogućava da u potpunosti sraste sa kosti i ponaša se kao njen satavni deo.

Protetska nadogradnja je deo implantata koji zamenjuje izbrušeni  prirodni zub i služi kao nosač za keramičku krunici ili most. Može biti izrađena od titanijuma ili karemike zavisno od nivoa estetike koju želimo postići.

Krunica ili most je trajna protetska nadoknada koja zamenjuje krunu zubaiI jedino je što se vidi na kraju terapije u ustima. Izrađuje se od keramike i postavlja se na protetsku nadogradnju (supra strukturu) čime se završava terapija.

NOVI ZUBI NA IMPLANTATIMA

Date: 01. Sep.

Zubni implantati imaju brojne prednosti u poređenju sa tradicionalnim protezama.

Zašto treba razmisliti o implantatima:

-Izgledaju prirodno, a vi ih osećate i koristite kao da su vaši zubi;

-Zdravi zubi se ne bruse , smanuju resorpciju kosti i čuvaju fizionomiju lica;

-Nema neprijatnosti, nesigurnosti i gubitak samopouzdanja kao sa mobilnim protezama;

-Predstavlja sigurno i trajno rešenje.

KADA SE NEDOKNAĐUJE JEDAN ZUB?

Date: 01. Sep.

Kada postoji potreba za nadoknadom više zuba u jednoj ili obe vilice obično je uzrok karijes, parodontopatija, frakture zuba zbog velikih ispuna ili neuspeh endodonskih lečenja. Ugrađuju se dva ili više inplantata koji predstavljaju nove nosače mosta. U ovakvim slučajevima se ne bruse  ostali zdravi zubi pacijenta. Na implantatu se postavljaju nadogradnje a na njih gotov most. Trajno cementirana krunica u potpunosti nadoknađuje zube  koji nedostaju i odlično podnosi snažne sile koje nastaju prilikom žvakanja. Pacijenti ovakve mostove osećaju kao prirodne zube.

KADA SE NADONAĐUJE VIŠE ZUBA?

Date: 01. Sep.

Kada postoji potreba za nadoknadom više zuba u jednoj ili obe vilice obično je uzrok karijes, parodontopatija, frakture zuba zbog velikih ispuna ili neuspeh endodonskih lečenja. Ugrađuju se dva ili više inplantata koji predstavljaju nove nosače mosta. U ovakvim slučajevima se ne bruse  ostali zdravi zubi pacijenta. Na implantatu se postavljaju nadogradnje a na njih gotov most. Trajno cementirana krunica u potpunosti nadoknađuje zube  koji nedostaju i odlično podnosi snažne sile koje nastaju prilikom žvakanja. Pacijenti ovakve mostove osećaju kao prirodne zube.

KADA SE NADOKNAĐUJU SVI ZUBI?

Date: 01. Sep.

Ako nemate nijedan zub u jednoj ili obe vilice možete, zavisno od situacije i mogućnosti, izabrati most na implantatima ili protezu koja je pričvršćena na dva ili cetiri implantata.

Proteza na četiri implantata omogućava prijatnu i sigurnu funkciju. To je optimalno rešenje koji  imaju veliku resorpciju odnosno gubitak kosti. Takve proteze su pričvršćene na prečku i odlično stoje na mestu, nemaju nepce i manje su od običnih proteza. Za najprirodniji izgled, ipak je najabolji izbor fiksni most na implantatima ako za to postoje uslovi. Za fiksno pricvršćen most na implantatima u kost se ugrađuje od 6-8 implantanata, koji služe kao sigurna osnova.

 Izrada mosta se izrađuje prema vašim potebama i željama. Most  na implantatima izgleda i funkcioniše poput prirodnih zuba.

KAKO SE POSTAVLJAJU IMPLANTATI?

Date: 01. Sep.

Nakon uzete anamneze pacijenta, analize RTG snimka i detaljnog kliničkog pregleda pristupa se hirurškom zahvatu. U našoj ordinaciji hirurg ugrađuje implantat pacijentu pod lokalnom anestezijom. Sam zahvat je bezbolan, kratkotrajan i pacijenti ga opisuju manje stresnim od popravke zuba. Nakon operacije potreban je period zarastanja od 4-6 meseci tokom kojeg  dolazi do srastanja implantata za kost, a sam implantant je pokriven zubnim mesom tako da nije vidljiv u ustima. Tokom tog perioda pacijent je zbrinut privremenim protetskim radom.

Nakon perioda zarastanja u implantant se postavlja nadogradnja odnosno supra struktura koja zamenjuje izbrušeni zub koji ima ulogu nosača keramičke krunice.

Nakon toga se uzima otisak na osnovu kojeg zubni tehničar u laboratoriji pravi trajnu protetsku nadoknadu- krunicu ili most, zavisno koliko se zuba nadoknađuje. Krunica ili most se trajno cementiraju na nodogradnju na implantatu te na kraju terapije pacijent  dobija nove zube koji izgledaju i funkcionišu kao prirodni

INDIKACIJE I USPEŠNOST TERAPIJE?

Date: 01. Sep.

Dentalni implantati su najbolje rešenje za protetsko zbrinjavanje pacijenata kojima nedostaju jedan ili više zuba. Osim što nadoknađuju zube koji nedostaju, takođe štede vaše prirodne zube jer ne postoji potreba za lečenjem i brušenjem istih, a takođe čuvaju fizionomiju- prirodan izgled vašeg  lica.

Današnji  implantološki sistemi pružaju odličnu dugoročnu prognozu i sigurnost. Uspešnost preko 95 % predstavlja najsigurniji i najtrajniji oblik stomatološke terapije. Uz dobru oralnu higijenu pacijenta i redovne stomatološke kontrole ovaj vid terapije traje doživotno. 

KOJI IMPLANTI SE KORISTE U VAŠOJ ORDINACIJI?

Date: 01. Sep.

Stomatološka ordinacija Dr Jokanovic sarađuje sa oralnim hirurzima koji imaju sertifikate za primenu ASTRA TECH, STRAUMANN i NOBEL BIOCARE implantološke sisteme koji su vodeći na tržištu. Ovi sistemi imaju brojne laboratorijske i kliničke studije koje su potvrdile njihovu pouzdanost i dugovečnost.

POSTOJI LI STAROSNA GRANICA ZA IMPLANTE?

Date: 01. Sep.

Uslov za postavljanje implantanata je završen rast i razvoj koštanih struktura glave zbog čega se implantati  ne postavljaju osobama mlađim od 18 godina. Gornja starosna  granica ne postoji.

KOJI SU USLOVI ZA DUGOROČNU USPESNOST IMPLANTOLOŠKE TERAPIJE?

Date: 01. Sep.

Ova terapija uslovljena je brojnim faktorima: količinom i kvalitetom kosti, kvalitetom implantološkog sistema, kvalitetom izrade protetetske nadoknade, dobrom saradnjom i  održavanjem oralne higijene pacijenta i dolazak na periodične kontrole.

KO POSTAVLJA IMPLANTE?

Date: 01. Sep.

Naša ordinacija sarađuje sa renomiranim stručnjacima iz područija oralne hirurgije i implantologije sa višegodinjim iskustvima.

DA LI JE PROCEDURA BOLNA ZA PACIJENTE?

Date: 01. Sep.

Zahvat postavke implantata odvija se pod lokalnom anestezijom (istom kao kod popravke  zuba) i u potpunosti je bezbolan. Nakon samog zahvata moguća je blaža nelagodnost ili bol pa je po potebi uzeti analgetike.

KOLIKO TRAJE OPORAVAK?

Date: 01. Sep.

Osim u izuzetnim slučajevima, većina pacijenata već dan nakon operacije je radno sposoban. U našoj ordinaciji  ćete dobiti upustva o nezi  i merama nakon hirurškog zahvata.

KADA SE RADE KONTROLE?

Date: 01. Sep.

Po završetku terapije preporučuje se kontrola jednom godišnje.

KOLIKA JE TRAJNOSTIMPLANTANATA?

Date: 01. Sep.

Trajnost implantanta je doživotna ako izostanu komplikacije - upale. Krunice ili mostove je potrebno periodično menjati kao i na prirodnim zubima. Potrebne su redovne kontrole i pojačana oralna higijena usne duplje. Komplikacije su jako retke i rešive iz blagovremenu dijagnozu i intervenciju terapeuta.

IMPLANTOLOGIJA

Date: 01. Sep.

Dentalna implatolgija je najsavremenija i tehnološki najnaprednija grana stomatologije.