PROTEZE SA TELESKOP KRUNAMA

Date: 14 MAY

Kod ovih proteza koriste se dvostruke krunice. Unutrašnja se cemetira na zub, a spoljašnja se ugradjuje u  protezu. Retencija se ostvaruje trenjem dve krunice. Krunica na zubima nosačima je najčešće zlatna. Ova proteza predstavlja svojevrsni prelaz izmedju mobilne proteze i cementiranog mosta.