POSTOJI LI STAROSNA GRANICA ZA IMPLANTE???

Date: 14 MAY

Uslov za postavljanje implantanata je završen rast i razvoj koštanih struktura glave zbog čega se implantati  ne postavljaju osobama mlađim od 18 godina. Gornja starosna  granica ne postoji.