PARCIJALNE PROTEZE SA KUKICAMA

Date: 14 MAY

Izrađuju se u slučajevima gde je došlo do delimičnog gubitka zuba ali zbog rasporeda preostalih zuba ne postoji mogućnost izrade fiksnog protetskog rada - mosta. Proteza može biti u potpunosti izrađena od akrilata ali se preporučuje da ima metalnu osnovu. Ova proteza sa kukicama se pričvršćuje za zdrave zube.