KOLIKO TRAJE OPORAVAK???

Date: 14 MAY

Osim u izuzetnim slučajevima, većina pacijenata već dan nakon operacije je radno sposoban. U našoj ordinaciji  ćete dobiti upustva o nezi  i merama nakon hirurškog zahvata.