KOJI SU USLOVI ZA DUGOROČNU USPESNOST IMPLANTOLOŠKE TERAPIJE???

Date: 14 MAY

Ova terapija uslovljena je brojnim faktorima: količinom i kvalitetom kosti, kvalitetom implantološkog sistema, kvalitetom izrade protetetske nadoknade, dobrom saradnjom i  održavanjem oralne higijene pacijenta i dolazak na periodične kontrole.