KAKO SE POSTAVLJAJU IMPLANTATI???

Date: 14 MAY

Nakon uzete anamneze pacijenta, analize RTG snimka i detaljnog kliničkog pregleda pristupa se hirurškom zahvatu. U našoj ordinaciji hirurg ugrađuje implantat pacijentu pod lokalnom anestezijom. Sam zahvat je bezbolan, kratkotrajan i pacijenti ga opisuju manje stresnim od popravke zuba. Nakon operacije potreban je period zarastanja od 4-6 meseci tokom kojeg  dolazi do srastanja implantata za kost, a sam implantant je pokriven zubnim mesom tako da nije vidljiv u ustima. Tokom tog perioda pacijent je zbrinut privremenim protetskim radom.

Nakon perioda zarastanja u implantant se postavlja nadogradnja odnosno supra struktura koja zamenjuje izbrušeni zub koji ima ulogu nosača keramičke krunice.

Nakon toga se uzima otisak na osnovu kojeg zubni tehničar u laboratoriji pravi trajnu protetsku nadoknadu- krunicu ili most, zavisno koliko se zuba nadoknađuje. Krunica ili most se trajno cementiraju na nodogradnju na implantatu te na kraju terapije pacijent  dobija nove zube koji izgledaju i funkcionišu kao prirodni