KADA SE NADOKNAĐUJU SVI ZUBI???

Date: 14 MAY

Ako nemate nijedan zub u jednoj ili obe vilice možete, zavisno od situacije i mogućnosti, izabrati most na implantatima ili protezu koja je pričvršćena na dva ili cetiri implantata.

Proteza na četiri implantata omogućava prijatnu i sigurnu funkciju. To je optimalno rešenje koji  imaju veliku resorpciju odnosno gubitak kosti. Takve proteze su pričvršćene na prečku i odlično stoje na mestu, nemaju nepce i manje su od običnih proteza. Za najprirodniji izgled, ipak je najabolji izbor fiksni most na implantatima ako za to postoje uslovi. Za fiksno pricvršćen most na implantatima u kost se ugrađuje od 6-8 implantanata, koji služe kao sigurna osnova.

 Izrada mosta se izrađuje prema vašim potebama i željama. Most  na implantatima izgleda i funkcioniše poput prirodnih zuba.