KADA SE NEDOKNAĐUJE JEDAN ZUB???

Date: 14 MAY

Kada postoji potreba za nadoknadom više zuba u jednoj ili obe vilice obično je uzrok karijes, parodontopatija, frakture zuba zbog velikih ispuna ili neuspeh endodonskih lečenja. Ugrađuju se dva ili više inplantata koji predstavljaju nove nosače mosta. U ovakvim slučajevima se ne bruse  ostali zdravi zubi pacijenta. Na implantatu se postavljaju nadogradnje a na njih gotov most. Trajno cementirana krunica u potpunosti nadoknađuje zube  koji nedostaju i odlično podnosi snažne sile koje nastaju prilikom žvakanja. Pacijenti ovakve mostove osećaju kao prirodne zube.