ŠTA SU IMPLANTI?

Date: 14 MAY

Implantat je posebno izrađen titanijumski šraf koji se hirurškim postupkom ugrađuje u  kost gornje ili donje vilice. Zadatak mu je da zameni  koren prirodnog zuba koji nedostaje. Titanijum je biokompatibilan materjal koji telo prihvata kao da je vlastito. Ova osobina implantata omogućava da u potpunosti sraste sa kosti i ponaša se kao njen satavni deo.

Protetska nadogradnja je deo implantata koji zamenjuje izbrušeni  prirodni zub i služi kao nosač za keramičku krunici ili most. Može biti izrađena od titanijuma ili karemike zavisno od nivoa estetike koju želimo postići.

Krunica ili most je trajna protetska nadoknada koja zamenjuje krunu zubaiI jedino je što se vidi na kraju terapije u ustima. Izrađuje se od keramike i postavlja se na protetsku nadogradnju (supra strukturu) čime se završava terapija.